NL | EN
afbeeldingen key visuals van Nest

categorie
naam, logo, huisstijl & website

opdrachtgever
peter paul bussink

website
www.ditisnest.nl

Nest

Zorgen voor groei bij woningcorporaties.

afbeelding van proces totstandkoming Nest logo

inzet op blijvende relaties

Nest zorgt voor inkoop- en contractmanagement bij woningcorporaties. Op zoek naar een passend profiel, waren de ambities van Peter Paul – de persoon achter Nest – duidelijk; duurzame relaties tussen corporatie en leveranciers creëren. Door mensen te verbinden en te investeren in de onderlinge relaties, probeert Nest een lerende organisatie te realiseren. Dit zijn vaak langdurige processen waarbij Peter Paul onderdeel wordt van de woningcorporatie om zo een inzichtelijk en hanteerbaar beleid te implementeren. Hij vroeg Breen om te helpen een naam, logo, huisstijl en website te ontwikkelen.
afbeeldingen van varianten van het Nest logo met woordmerk, beeldmerk, outline en schaduw
afbeelding website introductiepagina Nest

de naam

De naam ‘Nest’ is kort, vriendelijk en warm. Het refereert aan een huis; veilig en vertrouwd en vertegenwoordigt daarmee de doelstelling van woningcorporaties en de sociale aspecten die daarin een rol spelen. Nest verwijst ook naar het zelflerende vermogen die de woningcorporatie in staat stelt om op eigen benen te leren staan. Daarnaast verwijst Nest naar nestelen of to nest; onderdeel worden van een team.
afbeelding Nest logo in donkerblauw

het beeldmerk

Vanuit het idee om duurzame relaties mogelijk te maken door mensen met elkaar te verbinden, is het beeldmerk opgezet. Zoals Peter Paul tijdelijk onderdeel wordt van een organisatie, is de negatieve ruimte binnen de typografie ook een onderdeel van de letter. Een drijvende kracht die ervoor zorgt dat de letter z’n doel realiseert en optimaal functioneert: leesbaarheid. Vanuit dat uitgangspunt heb ik duurzaamheid willen creëren zoals Peter Paul dat beoogt met zijn werkzaamheden. Dit komt naar voren door de negatieve ruimte om te draaien naar buiten toe, waardoor er een eerste aanzet en een verbinding ontstaat naar een nieuwe letter N. Deze subtiele herhaling verwijst naar duurzame relaties en de continuering van het opgezette beleid van Nest.
afbeelding appartement met Nest visuals
afbeelding van 16 Nest logo's in diverse kleuren

een positieve toekomst

Door het sociale karakter van niet alleen Peter Paul maar ook de branche waarin hij werkt, is er gekozen voor een warme en benaderbare uiting, door middel van een ontvankelijk en vriendelijk kleurenpalet en afgeronde typografie. Met de nieuwe identiteit heeft Peter Paul nu het vermogen om precies te laten zien waar hij voor staat en zijn bedrijf te laten groeien.
mockup visitekaartje van Nest inkoop- en contractmanagement
mockup webpagina van Nest op iPhone 5 mobiel